iac ro ro bafler opsat i produktionshal

Akustik i produktionslokaler

Dålig akustik och buller på arbetsplatsen är en av de mest sjukdomsframkallande faktorerna i danska produktionsanläggningar och fabriker. Dålig akustik försämrar talförståelsen, och ökar stressen avsevärt. I det långa loppet medför det en rad sjukdomar och sjukfrånvaro, som mycket snabbt kommer att kosta mycket mer än det kostar att förbättra de akustiska förhållandena.

Instruktioner för akustik inom industri

Arbetsmiljöverket och boverket har utarbetat instruktioner för hur akustiken ska vara i produktionsanläggningar, slakterier, fabriker med mera. Därför har vi här på IAC Acoustics A/S utvecklat vår egen programvara som på 10 minuter kan simulera rumsakustik i ett rum och tala om vad som krävs för just din/a lokal/lokaler ska få en trevlig akustik som är i linje med danska regler och anvisningar.

Buller i produktionsanläggningar och fabriker

Buller i produktionsanläggningar och fabriker beror inte alltid bara på dåliga akustiska förhållanden. Oftast finns det flera bullerkällor som överlappar varandra, och trots goda akustiska förhållanden är det ändå för mycket buller. I sådana situationer måste bullerkällorna lokaliseras och behandlas var för sig. Det kan vara maskinbuller, ventilationsbuller eller t.ex. ventilbuller.

Akustisk buller analys

Vi kommer gärna ut och ger råd och vägledning samt utför en akustisk analys. I samband med detta utarbetar vi också en offert på vad det kommer att kosta att genomföra de aktuella förbättringarna. Som utgångspunkt tillåter vi oss att ta en nominell avgift för att utföra en akustisk analys. Detta beror på att vår erfarenhet är större och vår teknikrådgivning mer detaljerad än hos andra företag som säljer akustikreglering. Om ni sedan vill ha förbättringarna utförda dras detta belopp av från slutfakturan, så att rådgivningen är gratis.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.