Bullerdämpning

IAC Acoustics är expert på bullerkapsling, bullerskärmar och bullerdämpning.

Bullerdämpning av maskiner

Bullerdämpning av maskiner och minskning av maskinbuller är avgörande för arbetsmiljön, produktiviteten och välbefinnandet på arbetsplatserna. Höga ljudnivåer kan orsaka stress, hörselskador och minskad koncentration hos medarbetarna, vilket är anledningen till att det är viktigt att implementera lösningar för bullerdämpning.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.