Akustik

IAC Acoustics löser buller- och akustiska uppgifter i alla typer av lokaler - administration, produktion, studier, undervisning, kulturinstitutioner m.m.

iac ro ro bafler opsat i produktionshal

Akustik i produktionslokaler

Buller i produktionsanläggningar och fabriker beror inte alltid bara på dåliga akustiska förhållanden. Oftast finns det flera bullerkällor som överlappar varandra, och trots goda akustiska förhållanden är det ändå för mycket buller.

Akustiktak i sträckmetall installerat på arkitektkontor

Dålig akustik på kontor och skolor

Dålig akustik och buller på arbetsplatsen är en av de mest sjukdomsframkallande faktorerna på danska institutioner och i det danska arbetslivet. Dålig akustik försämrar talförståelse och ökar stressen avsevärt.

Länkar om akustik, buller och vibrationer

IAC Acoustics har samlat ett antal länkar till relevant kunskap om akustik, buller och vibrationer från bland annat Svenska Akustiska Sällskapet.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.