stridsflyg dras ut ur ett Hush house byggt på IAC

Hush Houses

IAC Acoustics A/S utvecklar och levererar Hush Houses för drift och underhåll av civila och militära flygplan. Hush Houses gör testning och underhåll möjligt under alla väderförhållanden, dygnet runt i en avskild miljö där bullret dämpas. Installerade eller avinstallerade flygplansmotorer kan testas under realistiska belastningsförhållanden.

iac GRE eller ground Run-Up avskärmat område

Ground Run-Up

IAC Acoustics A/S har utvecklat marknadens finaste och bästa Ground Run-Up avskärmade områden. Djupgående aerodynamiska analyser och användning av ny teknik har lett till nästa generation av Ground Run-Up avskärmade områden.

APU hjälpmotor testas i en iac-testanläggning

Testanläggningar för flygmotorer och APU:er

APU Testanläggningar är testanläggningar för hjälpmotorer. Hjälpmotorer omtalas oftast som APU (Auxiliary Power Unit). APU:er används för att starta huvudmotorerna för de flesta jetflygplan, militärfordon, raketer och rymdfarkoster.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

+45 36 77 88 00

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.

 Felt måsta bli udfyldt!