stridsflyg dras ut ur ett Hush house byggt på IAC

Hush Houses

IAC Acoustics A/S utvecklar och levererar Hush Houses för drift och underhåll av civila och militära flygplan. Hush Houses gör testning och underhåll möjligt under alla väderförhållanden, dygnet runt i en avskild miljö där bullret dämpas. Installerade eller avinstallerade flygplansmotorer kan testas under realistiska belastningsförhållanden.

iac GRE eller ground Run-Up avskärmat område

Ground Run-Up

IAC Acoustics A/S har utvecklat marknadens finaste och bästa Ground Run-Up avskärmade områden. Djupgående aerodynamiska analyser och användning av ny teknik har lett till nästa generation av Ground Run-Up avskärmade områden.

APU hjälpmotor testas i en iac-testanläggning

Testanläggningar för flygmotorer och APU:er

APU Testanläggningar är testanläggningar för hjälpmotorer. Hjälpmotorer omtalas oftast som APU (Auxiliary Power Unit). APU:er används för att starta huvudmotorerna för de flesta jetflygplan, militärfordon, raketer och rymdfarkoster.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält