Ground run-up, avskärmat område installerat på Heathrow flygplats

Ground Run-Up

Bullerkontroll är fundamentalt på en flygplats. För att skydda närmiljön mot buller från rutintestning av flygmotorer, använder man ett Ground Run-up Avskärmat område (GRE) för att reducera bullernivån och leda bort värme och turbulenta gaser.

GRE måste kunna användas så många dagar om året som möjligt. Därför måste den utformas aerodynamiskt korrekt. Om GRE'en är utformad på ett felaktigt sätt kan detta begränsa användbarheten antingen på grund av brist på luftflöde eller att heta avgaser från motorerna strömmar tillbaka in. Om inte GRE'en kan användas, kan det leda till förseningar.

Med en kombination av vår omfattande erfarenhet av testanläggningar för flygplansmotorer och avancerade datormodeller har vi utvecklat nästa generation av GRE som klarar nästan alla vindförhållanden.

GRE är utformad så att den inte bara minskar motorbullret, utan också minskar luftturbulens och att avgaser sugs tillbaka in, vilket annars kan få motorer att stanna. Våra forskare har genomfört omfattande elektroniska hydrodynamiska analyser för att säkerställa att vår design av GRE kan motstå motvind, medvind och sidvind.

IAC Acoustics' GRE är konstruerad med användning av Jetshield™- och Aerowall™-sektioner (båda patentsökta), som består av robust stål, betong samt IAC Noishield™ akustik-paneler och Power Flow™ ljuddämpare.

Jetshield™ bakväggskonstruktion

Jetshield™ omdirigeringar och accelererar jetströmmarna bort ifrån anläggningen. Riktningen på luftflödet och lufthastigheterna reducerar väsentligt återinsugning och underlättar därmed att motorerna kan köras utan stopp.

Aerowall™ sidoväggskonstruktion

Jämfört med traditionella GRE:s är Aerowall™ sidoväggar särskilt utformade för att prestera extremt både aerodynamiskt och akustiskt.

Powerflow™ luftkanaler

Powerflow™-dämpade vertikala luftkanaler reducerar skadliga sidovindar och minskar luftflödesdistorsion och minskar luftturbulensen.

IAC Acoustics' GRE är inte bara extremt funktionell. Den är också estetiskt tilltalande och kan även beklädas för att matcha andra byggnader på platsen. Den modulära konstruktionen gör att inkapslingen är ekonomiskt överkomlig och ger bra valuta för pengarna. Ett typiskt projekt tar ca 6 månader att slutföra.

Under designfasen görs 3D-simuleringar och visualisering via 3D Google Earth®-bilder av flygplatsområdet. Denna visuella presentation ger en mycket bra överblick över GRE:ens förväntade bullerdämpande effekt i förhållande till lokalområdet

IAC Aviation
1.6 MB Download

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält