hjälputrustning till testanläggning för luftfart

Testanläggningar för flygmotorer och APU:er

IAC Acoustics A/S är ledande inom konstruktion av testceller för att testa demonterade flygmotorer samt uppgradering av befintliga testceller.

Vi bygger bla testanläggningar för följande motortyper:

 • Turboaxel
 • Turbojet
 • Turbo-fan
 • Turbopropeller

APU Testanläggningar är Testanläggningar för hjälpmotorer. Hjälpmotorer omtalas oftast som APU (Auxiliary Power Unit). APU:er används för att starta huvudmotorerna för de flesta jetflygplan, militärfordon, raketer och rymdfarkoster, men kan också fungera som en strömförsörjningen till andra system när huvudmotorn är ur funktion.

APU:en måste regelbundet testas för att säkerställa att den fungerar som det ska. I en typiskt testprocedur startas och belastas APU:en under flera olika betingelser, så att man på grundval av detta kan säkerställa att prestanda, bränsleförbrukningen, vibrationer, och andra driftsfaktorer fungerar optimalt.

APU:en, som är en högeffektmotor, placeras i testanläggningen, som av säkerhetsskäl placeras bort från kontrollutrustning och personal. En typisk testanläggning för hjälpmotorer kan avläsa och bearbeta processignalerna, som rör kontroll och mätning av motorbränsle, effekt och prestanda.

I en typisk testanläggning för flygmotorer från oss ingår det:

 • Avancerat datainsamlingssystem
 • Externa vattenkylningssystem
 • Bränslelagring och bränslebearbetningssystem
 • Luftkonditionerad förarhytt
 • Total akustisk bullerdämpning
 • Ergonomiskt utformad kontrollpanel
 • Ström och strömförsörjning
 • Neutral testuppställning som gör det möjligt att testa olika typer av motorer
 • Brandbekämpningssystem
IAC Aviation
1.6 MB Download

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält