mesh type jet wake barrier ändrar riktningen på utblåset från jetmotorer

Mesh Type Jet Wake Barrier

IAC Acoustics A/S:s Mesh type Jet Wake Barrier har ett speciellt metallnät som avleder jetstrålen och sprider den uppåt i en vinkel på mellan 60° och 80°. Eftersom jetströmmen strömmar genom barriären, blandas den med omgivande luft, vilket både kyler den och minskar dess hastighet.

krökta jet wake barrier ändrar riktningen på utblåset från en jetmotor

Curved Type Jet Wake Barrier

IAC Acoustics A/S:s Curved Jet Wake Barrier är klassad för Full power och leder slipströmmen rakt upp i luften. Curved Jet Wake Barrier kan dessutom uppgraderas till bullerskärm med en effekt på 10-15dB.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

+45 36 77 88 00

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.

 Felt måsta bli udfyldt!