iac krökta jet wake barriers ändrar riktning på jetströmmen

Curved Type Jet Wake Barrier

Jet Wake Barriers är en säkerhetsanordning som omdirigerar högenergiavgaser från en jetmotor för att förhindra skador och personskador. Strukturen måste vara tillräckligt stark för att motstå värme- och luftflöden med hög hastighet samt det damm och smuts som bärs av den turbulenta luften.

Jet Wake Barrier graderad för Full Power

IAC Acoustics A/S Curved type Jet Wake Barrier utmärker sig genom att leda jetströmmen rakt upp i luften och genom att den är graderad för Full Power. Dessutom finns det möjlighet att uppgradera modellen till att även fungera som bullerskärm, eftersom du kan installera en bullerskärm på baksidan och därigenom erhålla en akustisk dämpning på 10-15dB.

Graderad för:

  • Taxi
  • Breakaway
  • Full Power

Jet deflector och Jet wash barriers

Jet Wake Barriers går även under namn som:

  • Jet blast barriers
  • Jet blast deflector
  • Jet deflector
  • Jet wash barriers
  • Jet deflectors

IAC Jet Wake Barriers är målade i de godkända flygfärgerna rött och vitt i enlighet med kraven i internationella riktlinjerna CAA. Barriären är tillverkad av galvaniserat stål och har ett estetiskt trevligt uttryck.

IAC Aviation
1.6 MB Download

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält