IAC slimline louvre som stoppar buller och tillåter naturlig ventilation

Slim Shield Louver

Slim Shield Louver är akustiska galler som fungerar som bullerskärm och samtidigt tillåter luftgenomströmning. Slimshield-typen har en helt platt framsida och finns i 100, 150, 300 och 600 mm tjocklek. Slim Shield louvre erbjuder naturlig ventilation, bullerdämpning och estetik.

IAC noishield louvre monterad som bullerskärm

Noishield Louver

Noishield Louver är akustiska galler som fungerar som bullerskärm och samtidigt tillåter luftgenomströmning. Noishield-typen tillverkas i linsformade lameller och finns i 300 och 600 mm tjocklek. Naturlig ventilation, bullerreduktion och estetik.

akustisk fasadbeklädnad tillåter ljusinsläpp och dämpar buller från vägar och andra bullerkällor

Lättvikts Louver

Lättvikts Louver är lätta akustiska galler som fungerar som bullerskärm och samtidigt tillåter luftgenomströmning. Lättviktslouvren från WAG är tillverkad i lameller, finns i 170 och 250 mm tjocklek och är ett massproducerat alternativ till Slim Shield- och Noishield-serierna.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

+45 36 77 88 00

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.

 Felt måsta bli udfyldt!