IAC Acoustics A/S:s Lättvikts Louver

Lättvikts Louver

IAC Acoustics A/S:s Lättvikts Louver är lämplig för uppbyggnad runt bullriga maskiner, som behöver naturlig ventilation eller avkylning. Bullret dämpas när det passerar genom gallret över undersidan av lamellerna och luft blåser rakt igenom.

Akustiska galler för bullerdämpning

Dessa akustiska lameller eller akustiska galler som de också kallas, används för att minska buller i bostadsområden, industriområden och som naturlig ventilation i fasader och bullerhus.

Av möjliga tillämpningar kan nämnas:

  • Galler för bullerdämpning av installationer på hustak
  • Friskluftsintag för ventilationssystem
  • Skärmar runt mekanisk utrustning nere på marken eller på tak
  • Akustiska barriärer eller bullerskärm.
WAG Letvægts Louvre
202 KB Download

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.