Kvalitet och innovation

Certifieringar

På IAC Acoustics strävar vi efter att upprätthålla våra höga kvalitetsnivå. Därför kan du se våra kvalifikationer, certifikat och medlemskap nedan.

Vi engagerar oss i de branscher som vi samarbetar med, stöder relevanta organisationer och deltar i en mängd olika nätverk. Allt i syfte att göra det ännu lättare att samarbeta med oss.

Achilles JQS

Achilles JQS (Joint Qualification System) är en leverantör av databas- och kvalifikationssystem som används i den norska och danska olja- och gassektorn för hantering av leverantörsinformation och risker i leveranskedjan samt effektiv upphandling i enlighet med EU-lagstiftningen. Achilles ID 60104.
www.achilles.com/en/jqs

Kunskap

För IAC Acoustics är samarbete över landsgränserna avgörande för att säkra kunskapsutbyte och erfarenhetsutveckling i dotterbolagen.

Mer erfarenhet sedan 1949 och kunder i mer än 50 länder finns det mycket omfattande professionell kunskap och erfarenhet på företaget. Det gör att vi för varje enskild kund kan skapa lösningar i världsklass, som bara blir bättre och bättre med tiden.

Innovation och forskning

Som marknadsledare och en av världens ledande leverantörer av buller-, vibrations- och akustiklösningar har IAC Acoustics ett ansvar för att säkerställa ny utveckling. I mer än 60 år har vi därför engagerat oss i forskning och innovation av nya produkter samt utveckling av befintliga.

IAC Acoustics testanläggningar och laboratorier används för testning och utveckling av nya produkter och kvalitetssäkring. I vårt akustiska laboratorium i Beijing genomgår våra produkter rigorösa tester i enlighet med tillämpliga ISO-standarder.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält