Kunskap, innovation och forskning

Kunskap

För IAC Acoustics är samarbete över landsgränserna avgörande för att säkra kunskapsutbyte och erfarenhetsutveckling i dotterbolagen.
Mer erfarenhet sedan 1949 och kunder i mer än 50 länder finns det mycket omfattande professionell kunskap och erfarenhet på företaget. Det gör att vi för varje enskild kund kan skapa lösningar i världsklass, som bara blir bättre och bättre med tiden.

Innovation och forskning

Som marknadsledare och en av världens ledande leverantörer av buller-, vibrations- och akustiklösningar har IAC Acoustics ett ansvar för att säkerställa ny utveckling. I mer än 60 år har vi därför engagerat oss i forskning och innovation av nya produkter samt utveckling av befintliga.
IAC Acoustics testanläggningar och laboratorier används för testning och utveckling av nya produkter och kvalitetssäkring. I vårt akustiska laboratorium i Beijing genomgår våra produkter rigorösa tester i enlighet med tillämpliga ISO-standarder.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält