Certifieringar

På IAC Acoustics strävar vi efter att upprätthålla våra höga kvalitetsnivå. Därför kan du se våra kvalifikationer, certifikat och medlemskap nedan.
Vi engagerar oss i de branscher som vi samarbetar med, stöder relevanta organisationer och deltar i en mängd olika nätverk. Allt i syfte att göra det ännu lättare att samarbeta med oss.

Achilles JQS

Achilles JQS (Joint Qualification System) är en leverantör av databas- och kvalifikationssystem som används i den norska och danska olja- och gassektorn för hantering av leverantörsinformation och risker i leveranskedjan samt effektiv upphandling i enlighet med EU-lagstiftningen. Achilles ID 60104. www.achilles.com/en/jqs

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält