Ljudisolerande väggfästen VB och VBS

Väggfästen

Ljudisolerande väggfästen som bland annat kan användas i samband med fixeringen av ljudisolerande mellanväggar. En ljudisolerande mellanvägg reducerar det luftljudsöverförda bullret med 8–12 dB, beroende på den befintliga väggkonstruktionen.

Download

VB väggfästen

Isolerar optimalt mot luftburet buller.

Download

VBS Väggfäste

Isolerar bra i mellanregistret.

Download

RR väggband

Används som strukturljudsdämpare under gipsvägg.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.