Ljudisolerande väggfästen VB och VBS

Väggfästen

Ljudisolerande väggfästen som bland annat kan användas i samband med fixeringen av ljudisolerande mellanväggar. En ljudisolerande mellanvägg reducerar det luftljudsöverförda bullret med 8–12 dB, beroende på den befintliga väggkonstruktionen.

VB väggfästen mot luftburet buller
Download

VB väggfästen

Isolerar optimalt mot luftburet buller.

VBS Väggfäste isolerar bra i mellanregistret
Download

VBS Väggfäste

Isolerar bra i mellanregistret.

RR väggband används som strukturljudsdämpare
Download

RR väggband

Används som strukturljudsdämpare under gipsvägg.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.