akustiktak installerat i reception

Kontors- och skolakustik

IAC Acoustics A/S är experter på att förbättra akustik och minska buller i skolor, på kontor, daghem och liknande. Vi kommer gärna ut och bedömer vad som krävs för din arbetsplats ska efterleva byggreglerna eller arbetsmiljöverkets instruktioner för akustik

akustikplattor installerade på väggen i produktionshall

Akustik i produktionslokaler

IAC Acoustics A/S är experter på att förbättra akustik och minska buller i produktionslokaler, oavsett om det gäller mat eller torra varor. Vi kommer gärna ut och bedömer vad som krävs för din arbetsplats ska efterleva byggreglerna eller arbetsmiljöverkets instruktioner för akustik.

vackra ljudabsorberande plattor uppsatta på väggen i ett mötesrum

Akustikprodukter

IAC Acoustics A/S är återförsäljare för ett antal vanliga akustikprodukter. Förutom våra egna helt unika produkter säljer vi även produkter från Paroc, Absoflex, Ecophon och Jârven. På den här sidan har vi valt att visa de produkter som vi tror är de bästa, med hänsyn till pris, utseende och prestanda.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält