hamster med hörlurar

Rum för djurförsök

Många av IAC Acoustics A/S:s akustiska anläggningar tillverkas för tester på människor, däribland lyssningsrum och audiologibås. På samma sätt kan vi bygga testanläggningar för djurförsök. Ibland har vi varit involverade i projekt för att bygga testanläggningar för tester på djurarter som sträcker sig från grisar, kråkor, sälar, råttor och apor. Det är oftast fråga om försök med inlärning i ostörd miljö eller försök med läkemedel som kan påverka hörseln. Våra mycket små ekofria rum är ofta väl lämpade för försök på smådjur, medan försök på större djur såsom hästar och grisar naturligt måste ske i litet större anläggningar och här använder vi normalt en del av desamma konstruktionsprinciperna vi har när vi bygger audiometrirum. Rum för större djur är nästan alltid ett specialuppdrag och eftersom de flesta djurraser hör bra och dåligt i olika frekvensområden, måste sådana anläggningar justeras därefter.

IAC Acoustics A/S kommer inte att bidra till de projekt i vilka djur förmodas komma att lida under försöken eller undersökningarna.

Våra rum för djurförsök kan levereras med:

  • Ljudisolerade dörrar och fönster
  • Rengöringsvänliga ytor
  • Avlopp i golvet för att tvätta bort rester
  • Ljuddämpad justerbar ventilation
  • Ljudsvag justerbar belysning
  • Ljudisolerade kabelkanaler
  • Ljudisolerade matningsmekanismer för att belöna när djuret gör det "rätta"

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält