rum avskärmade från ljud, vibrationer och strålning

NANO-rum

Inom nanoteknik har det gjorts enorma framsteg under de senaste åren. IAC Acoustics A/S har i det avseendet varit med och utvecklat anläggningar som är särskilt lämpade till att arbeta med nanoteknik i. I de projekt vi har varit inblandade i, har det krävts att fysiska vibrationer och rörelser som orsakas av ljudvågor reducerades till ett absolut minimum. Dessutom har det funnits krav på att rummen skulle vara avskärmade från radiofrekvenser på samma sätt som en Faradays bur. För att möta dessa krav har vi byggt rummen i några av våra tyngsta och bästa akustikpaneler. Alla skarvar och genomföringar har utförts akustiskt korrekt och i enlighet med praxis i förhållande till RF- och EMC-skyddade rum. Nedan listas några av de funktioner som våra NANO-rum bland annat har utrustats med:

  • Akustikdämpade och RF-avskärmade ventilationssystem med HEPA-filter
  • Filter på alla elektriska genomföringar för att undvika elektriska störningar och införande av RF-signaler
  • Installation av akustiska absorbatorer lämpliga för renrum och laboratorier för att kontrollera efterklangstiden
  • Radiatorer på väggar och tak med kallt och varmt vatten, varvid temperaturen hålls vid 20° +/-1 grad
  • Belysning via optiska fibrer, så att signalbruset hålls utanför rummet
  • Renrumsytor
  • Hög akustisk dämpning
  • Extrem tolerans mot vibrationer
  • Höga krav på RF-/EMC-avskärmning

De NANO-rum vi har byggt har men alla har varit olika. Några av dem har varit stora och andra har varit små. Allt som allt gör den stora mängden tekniska installationer och höga krav på bakgrundsbuller, vibrationsdämpning och RF-avskärmning NANO-rum till en av våra mest komplexa produkter.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält