Ett efterklangsrum med hårda ytor och öppning i väggen

Efterklangsrum

Ett efterklangsrum, även kallat ljudhårt rum eller klangrum, är motsatsen till ett ekofritt rum. Rummets ytor absorberar inte ljud, utan reflekterar det istället. Ljudhårda rum används vanligen för att utföra tester såsom

 • Ljudöverföring i byggnadskomponenter såsom väggar, dörrar eller fönster
 • Insatsdämpning i ljuddämpare
 • Mikrofoners responsegenskaper
 • Materials ljudabsorberingskoefficienter
 • Bullerdämpningstester där utrustning testas under stark bullerpåverkan

Med ett ljudhårt rum får du en flexibel akustisk testmiljö med ett ljudfält där ljudenergin flödar lika i alla riktningar. Ett ljudhårt rum måste isoleras från alla externa ljudkällor - dessutom måste temperatur, tryck och fuktighet också vara under kontroll.
Våra lösningar har testats, och vi har mer än 60 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av ljudhårda rum.

IAC Acoustics A/S:s ljudhårda rum byggs normalt med IAC Hard Liner™ panelkonstruktion och levereras färdiganslutet till befintlig ventilation via vår ventilationsljuddämpare, helt klart med fullständiga certifierings- och driftsättningstester, ljusinstallationer och eluttag.

Om ni ska bygga ett ljudhårt rum, så bör ni kontakta någon av våra experter. Det finns många parametrar som ska bedömas och vägas in i processen och vi kommer att guida dig till att göra de rätta valen. Man måste ta ställning till:

 • Teststandard och metodik. Hur kan ni uppnå resultat som ni kan använda
 • Innervolym. Rummet bör vara tillräckligt stort så att du kan mäta enl. ISO 354, och det måste finnas utrymme för personal och utrustning
 • Lägsta frekvensområde av intresse
 • Inre nivå av bakgrundsljud och bullerdämpning. Nedanstående konstruktioner av ventilationssystem
 • Vibrationsdämpning/isolering
 • Bullerdämpade ventilationssystem
 • Dörrar och tillgänglighet
 • Belysning och elektriska system

Våra efterklangsrum kan levereras med olika utrustning

 • Oberoende luftbehandlings-/ventilationssystem
 • Extra och/eller större dörr
 • Luftfjädring eller andra typer av vibrationsisolering
 • Radiofrekvensavskärmning
 • Finjusteringsplåtar, reflektorer, diffusorer

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.