flera bullerinkapslingar med genomföringar

MODULINE

När det gäller mycket bullriga anläggningar finns det inget annat panelsystem som minskar buller lika bra som IAC Moduline.

Bullerinkapslingar från 40dB(A) till 60dB(A)

Panelsystemet kan levereras i flera olika modeller, med akustiska data från 40dB(A) för de enklaste panelerna till 60dB(A) för den bästa panelen. Panelsystemet kan levereras med fönster, dörrar mm., vilka liksom panelsystemet är utformade för att dämpa minst lika mycket buller som panelen.

Systemet är modulärt och alla leveranser sker på basis av föregående undersökningar och bedömning av dina faktiska behov. Det faktum att panelsystemet är modulärt gör det möjligt att montera ner systemet och sätta ihop det igen många gånger utan förlust av akustisk integritet. Under årens lopp har IAC levererat mer än 80 000 Moduline-konstruktioner och det är detta panelsystem som också används för att bygga skalen på ljudstudios, ekofria rum, förhörslokaler mm.

Panelsystemet kan byggas i vanlig galvaniserad plåt, men kan också levereras målat eller i rostfritt stål.

Bullerhus/bullerinkapslingar kan bland annat levereras med:

  • Belysning och eluttag lämpliga för utomhusinstallationer
  • UPS
  • Jordning av pelare och väggar
  • Brandsläckningssystem
  • Mekanisk eller naturlig ventilation
  • Uppställt på vibrationsdämpare

Akustiska mätningar

De akustiska data som Modulinesystemet bygger på är framtagna genom tester på stora panelväggar som innehåller skarvdelar, väggdetaljer mm. Således kan du lita på att hela Moduline-konstruktionen är anpassad efter testresultaten, eftersom det inte bara är genomfört akustiska mätningar på en enkel panel.

IAC Moduline
949 KB Download
IAC Moduline Enclosures 2
679 KB Download
IAC Noiselock 2 Datasheet
191 KB Download
IAC Noiselock 2 Hard Datasheet
173 KB Download
IAC Noiselock 3 Datasheet
174 KB Download
IAC Noiselock 4 Datasheet
174 KB Download
IAC Noiselock 5 Datasheet
174 KB Download
IAC Noisheild Hard Datasheet
173 KB Download
IAC Noisheild Regular Datasheet
173 KB Download

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält