människor sitter i ett lyssningsrum med hörlurar på öronen

Lyssningsrum

IAC Acoustics A/S:s lyssningsrum utgör professionella behagliga ramar för att människor ska kunna bedöma ljud och ljudeffekter. Till skillnad från många andra ljudtekniska anläggningar, såsom efterklangsrum och halvt ekofria rum, där det ofta är elektronisk mätutrustning som avgör om ljudet låter rätt eller fel, sätter lyssningsrum människan i fokus och låter riktiga människor bedöma vad som låter bra och rätt.

Lyssningsrum används bland annat till:

  • Utvärdering och utveckling av ljudkvalitet från Hi-Fi-utrustning
  • Psyko-akustiska undersökningar. Ljud och reaktioner
  • Utvärdering och utveckling av ljud från mekanik och teknik såsom bildörrar som stängs och ringsignaler från mobiltelefoner
  • Kvalitetssäkring av produkter såsom hörapparater och högklassig Hi-Fi-utrustning innan den packas och skickas till kunderna

Det finns mycket pengar i att träffa rätt ljud. Och mycket att förlora om ljudet är fel. Därför är lyssningsrum en nödvändig del av forsknings- och utvecklingsavdelningar inom många olika industrier.

Vårt patenterade byggsystem säkerställer hög ljuddämpning över skalet och hög akustisk insatsdämpning på alla svaga länkar såsom dörrar, fönster, ventilationssystem och liknande, men när det kommer till lyssningsrum är uppgiften inte löst bara genom att säkerställa en hög grad av ljudisolering. I lyssningsrummen är efterklangstid och ljudkvalitet under granskning och rådande normer för lyssningsrum kräver knivskarp balansering av efterklangstider fördelat på de olika frekvensbanden.

Under designfasen vi kör de planerade konstruktionerna genom akustiska analysverktyg för att säkerställa att den slutliga produkten uppfyller de krav som ställts. Slutligen kalibreras med diffusorer, basabsorbenter och olika Hemholts-resonatorer för att garantera 100% överensstämmelse med målsättningen.

Lyssningsrum levereras normalt med:

  • Ljuddörrar och -fönster
  • Ljuddämpad justerbar ventilation
  • Ljudsvag justerbar belysning
  • Ljudisolerade kabelgenomföringar
  • Ström- och elinstallationer
  • Mattor eller linoleum

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält