ventilljuddämpare på fabrik

Ventilljuddämpare

En ventilljuddämpare är en komponent som är gjord för att minska den mycket höga nivån av buller som uppstår när högtrycksgas eller ånga släpps ut i den fria atmosfären. Bullret alstras av den snabba turbulens som uppstår i blandningskammaren och den snabba expansionen av gasen när den kommer ut i atmosfären. Ventilljuddämpare kan också utöva bakåtriktat tryck på avgasprocessen, vilket säkerställer korrekt drift av den berörda anläggningen.

Det finns normalt två ljuddämpande principer inbyggda i en ventilljuddämpare. Först finns det en diffusorsektion för att ta de djupa tonerna och dämpa bredbandsbuller. Därnäst finns det en absorptionssektion som väsentligen dämpar mellanfrekvenserna och högfrekvent buller.

Ventilljuddämpare används vanligen i kraftverk och processanläggningar och kan användas för att dämpa bullret från ventilavlastningsventiler, driftsventiler, uppstartsventiler med mera.

IAC Acoustics A/S har utvecklat ett standardsystem som bygger på en mycket enkel konstruktion av ljuddämparen, varifrån det kan byggas vidare för att säkerställa ökad dämpning om så behövs.

  • VS Residential: 20 dB dämpning
  • VS Critical: 30 dB dämpning
  • VS Super Critical: 40 dB dämpning
  • VS Extreme: 50 dB dämpning
  • VS Super Extreme: 60 dB dämpning
  • VS Special: Speciellt utformade ljuddämpare

Vår ventilljuddämpare är utformad för att uppfylla olika standarder och tryckdirektiv.

IAC Valve Silencers
916 KB Download

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält