kanalljuddämpare i form av en baffel

Ventilationsljuddämpare

IAC Acoustics A/S har ett brett urval av kanalljuddämpare däribland ljuddämpare för lågfrekvens och högfrekvens, men även fiberfria ljuddämpare för sjukhus eller renrum och ljuddämpare utan tryckförlust. Ljuddämparna kan monteras i moduler, så att de bildar en hel ljuddämpad vägg eller fasad. Vidare levereras de med flänsar och fågelnät. Alla våra modeller är akustiskt testade och kan levereras i galvaniserad eller rostfri plåt.

Överblick över Ventilationsljuddämpare

Se nedan för en snabb överblick över våra grupper av Ventilationsljuddämpare.

Quiet-Duct® rektangulära ljuddämpare

Quiet-Duct® rektangulära ljuddämpare är lämpliga för konventionell användning och omfattar lågfrekvensdämpare, vilken är konstruerad för att dämpa oktavbanden 63 Hz, 125 Hz och 250 Hz

Clean-Flow™ rektangulära ljuddämpare

Clean-Flow™ rektangulära ljuddämpare är idealiska för system som kräver en högre grad av renlighet och hygien som till exempel användning på sjukhus eller i anslutning till renrum. Belägg utanpå dämpningsmaterialet skyddar mot att partiklar från det dämpande materialet frigörs i luftflödet. Speciella interna konstruktionsdetaljer skyddar beläggen mot slitage eller haveri i förtid och är nödvändiga för att bibehålla den nominella aero-akustiska prestandan

Conic-Flow® tubformade ljuddämpare

Conic-Flow® tubformade ljuddämpare är lämpliga för bullerdämpning och omfattar lågfrekvensdämpare, vilken är konstruerad för att dämpa oktavbanden 63 Hz, 125 Hz och 250 Hz

D-Duct™ Acoustic Diffuser Ljuddämpare

D-Duct™ Acoustic Diffuser Ljuddämpare är anpassade för användning i axialventilatorsystem. Kombinationen av en inre diffusionskon och en yttre kvadratisk inkapsling gör dessa enheter till aerodynamiska återvinningsenheter, såväl som till ljuddämpare

Rektangulära Packningslösa Ljuddämpare

Rektangulära Packningslösa Ljuddämpare är den ultimata lösningen för Ultrarena miljöer och frätande/brandfarliga miljöer. Den totala frånvaron av dämpningsmaterial kombinerat med enkel rengöring och tömning gör Packningslös dämpare lämpliga för motortestceller, kemiska fabriker, raffinaderier och anläggningar som hanterar och processar farligt avfall

Tubformade Packningslösa Ljuddämpare

Tubformade Packningslösa Ljuddämpare är utmärkta för rörsystem med liten diameter, som till exempel till dragskåp. Packningslös konstruktion innebär att de är lika tillämpliga på systemtyper som anges som rektangulära packningslösa dämpare

IAC Duct Silencers
10.1 MB Download

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, buller och vibrationsdämpning.