lila nyans i det ekofria rummet med hårt golv

Delvis ekofritt rum

IAC koncernen har världens största erfarenhet av halv ekofria rum. Under de senaste 60 åren har gruppen utvecklat och förfinat denna typ av akustiska testanläggningar. Hemi anechoic chamber är ofta så stora att man kan komma undan med att bara bekläda 5 av rummets 6 sidor med ljudkilar och ändå uppfylla de rådande normerna. Av världens 10 största Hemi anechoic chamber, har vi levererat 8. Vi har levererat denna tjänst till respekterade företag såsom Volvo, Grundfoss, BMW, Jaguar, m.fl.

Hemi anechoic chamber

En hemi anechoic chamber kan vanligtvis installeras i en befintlig byggnad, om golvet och stödjande strukturer tillåter det. Ofta blir dock rummet så stort att det behöver byggas en separat byggnad endast för denna anläggning. I sådana fall åtar vi oss uppgiften att bygga hela anläggningen med allt inkluderat så att hela byggnaden är byggd kring den akustiska testanläggningen, vilket ger en mer homogent slutresultat. En sådan tjänst kommer att genomföras av vårt systerföretag IAC UK.

Ekofria rum kännetecknas av att 99% av all ljudenergi över ett definierat frekvensband absorberas i väggar, golv och tak, och på så sätt simuleras en mätuppställning svävande högt upp i luften, fri från reflektioner och bakgrundsbuller.

Ett halvt ekofritt rum måste vanligtvis uppfylla de krav som beskrivs i ISO 3744 eller ISO 3745, så att elektronik och hårdvara kan testas och certifieras enligt med olika standarder. Vi kan hjälpa dig med marknadens bästa lösningar.

Förståelse för rumsakustik och ekofria rum

Att bygga ett ekofritt rum är en tvärvetenskaplig disciplin som kräver djup förståelse för rumsakustik, byggnadsakustik och elektroakustik. Detta i tillägg till den nödvändiga kunskapen om bygge och konstruktion tillsammans, utgör ramen för de bästa lösningarna. Som proffs hjälper vi till med den svåra behovsanalysen, som bland annat innefattar att definiera krav på rummets storlek, rummets gränsfrekvens, hur mätuppställningen måste installeras och insatsdämpningen som ska göras under skalet och vid akustiskt svaga punkter som dörrar, ventilationssystem, kabelkanaler och mycket mer.

Våra halvt ekofria rum levereras normalt med:

 • Ljuddörr och dess "korg-dörr"
 • Tystgående justerbar ventilation
 • Ljudsvag justerbar belysning
 • IAC-patenterade ljudkilar i metadyn
 • dämpade golv
 • Ljudisolerade kabelgenomföringar
 • Ström- och elinstallationer
 • Stag och hållare för mätuppställningar.
 • Datainsamlingssystem (om det behövs)

Hemi anechoic chamber används bland annat mycket inom bilindustrin (VSAC) där de utgör ramen för testanläggningar såsom:

 • “Passera genom kammaren”
 • Vibrationer och slag
 • Drivlina
 • Drivlinans motordel
IAC Acoustic Test Facilities
11.4 MB Download

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält