Med Audiometrirum sikres kvaliteten i høremålinger ned til mindste detalje

8 audiometrirum til Høreklinikken på Sygehus Sønderjylland

Den 26. juni 2020 åbnede høreklinikken dørene for den nye Øre-næse-hals afdeling på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. De fik rådgivning af IAC Acoustics, som leverer totalløsninger indenfor støj og vibrationer, ift. de 8 nye audiometrirum.

Høreklinikken valgte i forbindelse med flytning til en ny fløj på sygehuset at opgradere deres faciliteter til specialdesignede audiometribokse tilpasset afdelingens behov. I denne proces var det vigtigt at tilknytte en leverandør med erfaring i Audiometrirum og ISO standarder ifm. høremålinger.

”For os var det vigtigt at vælge nogen med stor erfaring i lignende projekter i Danmark, så vores nye audiometrirum virkede efter danske forhold og krav, og at de var lydhøre overfor input og behov fra os,” udtaler Marianne Greve, Oversygeplejerske på Høreklinikken.

Lytteboks hos Høreklinikken på Sygehus Sønderjylland er under opbygning

Specialdesignede Audiometrirum

Da det nye areal, som Høreklinikken skulle indrettes på, var mindre end det gamle, skulle indretningen af Audiometrirum gentænkes, så det blev sikret, at alle høreundersøgelser kunne udføres og overholde de nødvendige kvalitetsstandarder. IAC Acoustics var ind over hele projektet fra tidlig designfase og behovsanalyse til den endelige implementering og levering af Audiometriboksene.

”IAC var rigtig gode til at bruge deres tidligere erfaringer, se muligheder i begrænsningerne og komme med input, som vi ikke altid selv havde tænkt over. De var kreative til at udnytte lokaler og optimere miljøet for både medarbejder og patienter.

Samarbejdet har fungeret fint mellem Teknisk Afdeling, Sygehus Sønderjylland og IAC Acoustics. Vi har kunne være sikre på, at alle krav blev opfyldt, og at alt blev holdt indenfor den aftalte tidsramme.”

Læs mere om Audiometrirum

Høremålinger

Med de nye Audiometrirum sikres kvaliteten i målinger ned til mindste detalje, så f.eks. lyde fra gangen ikke forstyrrer og forringer måleresultater. Dette er vigtigt både ift. de ansatte, som kan stole på målingerne, samt for patienterne.

”Hvis vi laver en undersøgelse med baggrundsstøj, og ud fra den data kommer til at mistolke høretabet, så får brugerne et forkert høreapparat. Det vil sige spildte skattekroner til et høreapparat, som ikke bliver brugt, og endnu værre - patienterne får ikke den hjælp som de har brug for.

Vi var rigtig glade for, at vi valgte at opgradere vores udstyr med rådgivning fra IAC Acoustics. De eksisterende audiometrirum var over 10 år gamle, og der er sket en stor udvikling på disse 10 år, som vi har kunne udnytte,” slutter Marianne Greve.

Ring oss!

Hör hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!

Skriv till oss!

Få hjälp med ljud, brus och vibrationsdämpning.

 Obligatoriska fält